Om oss

Siden MDE ble etablert i 2007 har vi hjulpet mange tusen arbeidstakere og bedrifter med å finne hverandre. MDE Group består i dag av 12 selskaper som tilbyr konsulent-, bemannings- og rekrutteringstjenester, samt offshorepersonell og rådgivning.

Målet til MDE er å bidra til verdiskaping ved å rådgi og tilrettelegge slik at arbeidstakere og virksomheter finner hverandre – basert på kompetansebehov og egnethet.

Et omfattende begrep

Relevant kompetanse

Alle virksomheter trenger arbeidstakere med relevant kompetanse for å kunne levere sine varer og tjenester. Arbeidstakere trenger relevant kompetanse for å kunne fungere godt i arbeidslivet og for å være en attraktiv arbeidstaker i markedet. Vi skal hjelpe dere å finne hverandre.

Kompetanse reflekterer potensialet en person har og er en kombinasjon av kunnskap, evner, erfaringer og holdninger. Kompetanse må også sees i forhold til virksomhet, stilling, situasjon, mål og forventninger.
Vi er gode til å lytte og forstå ditt potensial og dine behov, enten du er en virksomhet som trenger en medarbeider eller en arbeidstaker som trenger nye utfordringer.

Det er betydelig usikkerhet om hva som blir det fremtidige behovet for kompetanse, men det ingen tvil om det alltid vil være behov for personer med solide evner, sosial kompetanse, gode holdninger og som er lærings- og endringsvillige.

Ta kontakt med oss for en spennende prat. 

Vår historie

MDE har røtter tilbake til olje- og gassindustrien, med solid erfaring knyttet til tekniske tjenester og leveranse av ingeniører.

Siden vår oppstart i 2007 har vi etablert oss i dette segmentet som en av de største og mest troverdige konsulentselskapene i Norge og internasjonalt. Når vi nå entrer et nytt tiår, tar vi også fatt på nye utfordringer.

Vi vil mer, og vi kan mer.

Vi satser nå på et bredere spekter med tjenester, fag og bransjer – og bygger et fullverdig konsulent-, bemannings- og rekrutteringsselskap. Vi ønsker med dette å bygge oss mer robuste for fremtiden, ta del i en mer bærekraftig strategi, og ikke minst tilby våre konsulenter og kandidater et større spekter av oppdrag i fremtiden. Vi vil fortsatt være store og sterke på leveranse av gode ingeniører til olje- og gassindustrien og andre bransjer, og så føyer vi til en rekke andre tjenester og fagområder. Vi er sikre på at vi skal lykkes. Blir du med?

Flere fagområder og bransjer

Vårt bransjefokus

Vi leverer til et bredt spekter av fagområder og bransjer, likevel har vi valgt å fokusere mer på følgende områder:

 • IT og digitalisering
 • Ledelse, HR og administrasjon
 • Innkjøp og anskaffelser
 • Økonomi, finans og regnskap
 • Kundesenter og salg
 • Industri og produksjon
 • Lager og logistikk
 • Ingeniør og konstruksjon
 • Olje og gass
 • Fornybar og samferdsel
 • Bygg og anlegg