For oss i MDE er det viktig å være en god arbeidsgiver for våre utleide konsulenter og medarbeidere. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å utvikle oss til å være en kvalitetsleverandør for våre kunder. For å få dokumentert vår kvalitet og profesjonalitet som arbeidsgiver har vi underlagt oss revisjonsordningen, Revidert Arbeidsgiver. Revidert Arbeidsgiver skal støtte bedriften og ledere i arbeidet med å følge opp det lovmessige ansvaret ovenfor utleide medarbeidere og konsulenter. MDE har fullført revisjon og ble godkjent som Revidert Arbeidsgiver av NHO i 2020!   

Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver og en kvalitetsleverandør av personell til sine kunder.

Les mer om Revidert Arbeidsgiver her: www.revidertarbeidsgiver.no