MDE Group har vind i seilene om dagen. Veksten har vært betydelig de siste årene og i takt med et godt marked i olje- og gassindustrien har MDE vokst. Nå satser de på flere tjenester og har ansatt ny toppsjef.

MDE leverer konsulenter til oljeoperatører, serviceselskaper og rekruttering av godt kvalifiserte ingeniører til ulike prosjekter. Nå skal MDE tilby jobber og oppdrag i enda flere bransjer. Fra hovedkontoret på Forus styres virksomheten med aktivitet både i Danmark, Mosambik, India, USA, Malaysia, Taiwan, Indonesia, UK, Brasil, Singapore, Kina, Sør-Korea og ikke minst Norge. MDE planlegger også å etablere seg flere steder i Norge, som Bergen og Oslo.

Satser på flere tjenester
Når som MDE runder et nytt tiår, setter de nye strategiske ambisjoner. Vi vil mer, og vi kan mer.

– Vi har fra oppstarten i 2007 vært veldig flinke på å skaffe og levere gode konsulenter og ingeniører til olje- og gassindustrien. Nå utvider vi repertoaret og satser på flere tjenester, fag og bransjer, sier CEO Svein M. Bjustveit og understreker at de fortsatt skal jobber med olje- og gassindustrien i fremtiden.  

MDE skal tilby fastansettelser av nøkkelpersonell og ledere. MDE går også inn i mer tradisjonell bemanning der de tilbyr sine konsulenter og kandidater jobbmuligheter i andre bransjer. MDE ser på IT, økonomi, finans og regnskap, HR og personal, salg og kundeservice, samt industri og produksjon.

– Flere av disse områdene er allerede etterspurt av våre kunder i dag. Vi kommer også til å jobbe mye med forretningsutvikling og nye kunder, sier Bjustveit. 

Ny toppsjef med lang merittliste
MDE ansetter ny toppsjef i Norge og har hentet inn Gunnar Birkir Gunnarsson som de anser som mest kapable til å lede MDE i denne reisen. Gunnarsson, har lang fartstid fra mer tradisjonell bemannings- og rekrutteringsvirksomhet, og tar nå over ledelsen over MDE Norway AS, det største selskapet i gruppen.

Nyansatt: Ny daglig leder Gunnar Birkir Gunnarsson i MDE.

– Det er en enormt spennende oppgave, og potensialet hos MDE er stort. De leverer allerede meget godt innenfor en bransje jeg i svært stor grad kan identifisere meg med, og når vi i tillegg kan bygge videre med andre fag og bransjer, gir dette et godt grunnlag for å lykkes, forteller den nye toppsjefen.

Gunnarsson har mer en 15 års fartstid på ledernivå hos noen av de største aktørene i bemanningsindustrien, og kjenner bransjen godt over hele Norge. En motivert organisasjon, en offensiv strategi og et solid eksisterende forretningsgrunnlag gjorde det lett å velge MDE.

Grønt skifte
MDE vil fortsatt være store og sterke på leveranse av gode ingeniører til olje- og gassindustrien, men nå føyer de til en rekke andre tjenester og fagområder. Det er flere årsaker til hvorfor MDE utvider fag- og tjenesteområdene.

– Med flere ben å stå på er virksomheten tryggere i en syklisk oljebransje. Vi ønsker å ta del i det grønne skiftet og posisjonerer oss inn mot flere typer kunder, også de som lever av annet enn olje. MDE blir mer robust og kan tilby våre konsulenter og medarbeidere et større utvalg av oppdrag hos ulike kunder. Vi vil fortsetter å tilby kompetanse til våre oppdragsgivere i prosjekter innen vindkraft- og fornybarnæringen. Vi jobber også målrettet inn mot andre typer virksomheter og bransjer utenfor oljeindustrien, sier Bjustveit.