MDE Regnskaps­tjenester og MSP

En enklere hverdag for selvstendige konsulenter og underleverandører

Visste du at vi har eget regnskapsselskap, MDE Accounting AS?

Vi hjelper deg med å etablere et eget aksjeselskap og enkeltmannsforetak, og bistår med typiske regnskapstjenester. I tillegg har du tilgang til MDEs pris i forhold til forsikringer, offshoresertifikater og helseattester for offshore.

Hjelper deg med regnskapet

MDE Regnskapstjenester

Vi er behjelpelige med blant annet oppgaver som dokumentasjon, registrering i Brønnøysundregisteret, momsregistrering, rapportering, datasammenstilling og fakturering. Årlig rapport og skatterapport blir håndtert av profesjonelle og autorisert personell, slik du kan fokusere på dine kjerneoppgaver ute hos oppdragsgiver. Vi leverer også markedsføringstjenester på bestilling og behov. Ta kontakt for et tilbud eller for mer informasjon.

 

Vi bruker Tripletex regnskapssystem.

Alle kostander vedrørende Tripletex-systemet dekkes av deg som kunde. All fakturering skal sendes elektronisk på mail rett til regnskapssystemet (eller lastes opp i PDF/ PNG-format fra en lokal fil på din datamaskin). Du kan også velge å bruke Tripletex-appen for lettere registrering av kvitteringer i forbindelse med reiser eller andre utlegg. Informasjon og rettledning vedrørende bruken av dette systemet vil bli gitt. En kan også bruke bankmodulen og e-kvitteringsmodulen i Tripletex.

Tripletex pakken “Smart’’ vil være den pakken som passer best til enkeltmannsforetak. Linken til denne finner du under: 

https://www.tripletex.no/bestilling/smart

Vennligst gi oss en tilbakemelding på om dette kan være interessant for dere eller om du har noen spørsmål.

administrasjon av innleid arbeidskraft 

MSP

Managed Service Provider er en tjeneste der MDE tar ansvar og gjennomfører all administrasjon av innleid arbeidskraft og/eller administrasjon av tjenesteleverandører og entreprise.

Vi tilbyr våre kunder en effektiv og solid løsning som på en objektiv og oversiktlig måte gir oppdragsgiver mulighet til å innhente tilbud, effektuere og gjennomføre innleie av tjenester og personell, som er nødvendig og kritisk for deres kjerneforretning.

MDE sine MSP-løsninger er tilpasset det aktuelle markedet med lokal forankring, med fokus på ledelse og god administrasjon av tjenesten.

Både kunde, leverandør og konsulent skal oppleve en profesjonell og sømløs prosess fra avrop til avtale og gjennomføring i innleieperioden. Våre løsninger bidrar til å redusere administrative oppgaver for oppdragsgiver, og sørger for at både juridiske og offentlig krav er ivaretatt både med hensyn til kunde, konsulent og leverandører. 

Fordeler med MSP løsninger:

  • Kostnadseffektivt og god kvalitet på innkjøp av innleietjenester
  • Et kontaktpunkt for leveranser fra mange forskjellige leverandører
  • Kvalitetsmessig og enhetlig styring av innleie og kjøp av nye entrepriser
  • Solid prosess, avrop til avtale, gjennomføring og avslutning av innleid personell
  • Ivaretakelse av norsk lovgivning, samt oppdragivers krav når det gjelder innleie av personell og ved kjøp av tjenester
  • Muligheter for å følge opp og måle leverandører på avtalte KPI og kvalitetsmål.
  • Bedre tilgang til flere og bedre kvalifiserte kandidater og redusert tidsforbruk i beslutningsprosesser

Stømlinjeformet prosess for avrop, godkjenning og effektuering av kjøp av inneleietjenester.