Situasjonen rundt koronaviruset utvikler seg daglig. Da MDE Group har mange kontorer på ulike lokasjoner i verden, overvåker vi situasjonen nøye og kommuniserer kontinuerlig med våre ansatte og kunder som blir berørt. Situasjonen som følge av koronaviruset utvikler seg daglig. MDE Group har mange kontorer rundt om i verden, og vi overvåker situasjonen nøye,  er i kontinuerlig kommunikasjon med våre ansatte og kunder som blir berørt. Hvis du er direkte påvirket eller har spørsmål, kan du kontakte din lokale MDE-kontaktperson. Se gjerne også informasjonskildene nedenfor som kan gi nyttig informasjon om utbruddet. MDE følger kravene fra Folkehelseinstituttet og vi har bedt alle våre ansatte til å følge anbefalingene deres til enhver tid.  

Internt har MDE implementert følgende:  

• Prioriter bruk av digitale verktøy til møter i stedet for fysiske møter / besøk 

• Forebyggende hygiene tiltak implementert på alle våre lokasjoner  

• Bruk av hjemmekontor og reisebegrensninger for administrativt personale  

• Etablert beredskapsorganisasjon som overvåker situasjonen, og gjennomfører nødvendige tiltak forløpende 

Vi forventer at alle våre kunder og samarbeidspartner følger retningslinjer og anbefalinger fra relevante nasjonale helsemyndigheter, og sørger for trygge arbeidsplasser, enten dette er hjemmekontor eller på lokasjon. Om ytterligere retningslinjer blir implementert av våre kunder, vennligst informer din MDE-kontaktperson! Vi ber også om at hvis du har ansatte som er positivt smittet, som du vet med sikkerhet, har vært i nær kontakt med konsulenter fra MDE for å varsle kontaktpersonen din i MDE!  

Hvis du ikke kan nå din kontaktperson kan du kontakte oss på HQ på telefon 51 20 10 00