HMSK

MDE jobber systematisk med helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK) i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Gjennom våre ISO-sertifiserte styringssystemer skal vi sikre kontinuerlig forbedring av våre prestasjoner og tjenester i henhold til våre ansatte, kunder og leverandørers krav og forventninger.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi skal påse og arbeide mot faglig utvikling og kompetanseheving tilpasset markedet og våre kunders behov. Som arbeidsgiver er MDE opptatt av god oppfølging av alle ansatte. I henhold til ISO 45001-standarden arbeider vi etter føre-var-prinsippet for å sikre våre medarbeidere et godt arbeidsmiljø, trivsel og helse.

Vi har et overordnet mål om null skader i arbeidssituasjon og minst mulig miljømessig belastning. Vi skal skape trygghet hos våre ansatte og tillit hos våre kunder ved at ingen operasjoner blir prioritert over helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

Vi er alle ansvarlige for egen og andres sikkerhet, og skal gjennom felles HMSK-arbeid forebygge uønskede hendelser. For at resultatet skal bli best mulig er vi helt avhengig av god kommunikasjon med våre ansatte, kunder og leverandører.

Vi vil ha null skader i arbeidssituasjon! 

Vi har valgt å sertifisere våre ledelsessystemer iht. følgende ISO-standarder:

ISO-9001:2015
ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse og er et godt verktøy for å redusere feil.

Systemet hindrer at feil gjentar seg og identifiserer mulige feil før de oppstår. Standarden er prosessorientert, tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet, og legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet.

ISO 45001: 2018

ISO 45001 er verdens første ISO-standard for arbeidsmiljø, og stiller krav om kontinuerlig oppfølging av arbeidsmiljø, trivsel og helse, samt reduksjon av jobbrelatert sykdom, skade og død. Standarden skal gjøre en organisasjon i stand til å utvikle og iverksette politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav, og eliminere eller minimere risiko for at ansatte eller andre interesseparter utsettes for farer forbundet med bedriftens aktiviteter.

ISO 14001: 2015

ISO 14001 er den internasjonalt anerkjente standarden for miljøledelse og er basert på to konsepter; kontinuerlige forbedringer og overholdelse av regelverk. Standarden inneholder nøkkelelementene for effektiv miljøledelse, den viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø, og hjelper MDE med å redusere sin miljøbelastning til et minimum.

.

Kvalifikasjonsordninger:

MDE er godkjent leverandør gjennom kvalifikasjonsordningene EPIM og Achilles JQS (olje- og gassindustrien), TransQ (transportselskaper), StartBANK (bygg- og anleggsindustrien) og UNCE (energiforsyning).