Bemanning

Leie eller ansette?

I noen tilfeller er det bedre og mer hensiktsmessig å leie inn en arbeidstaker fremfor å ansette selv. Enten du trenger en konsulent eller medarbeider til et vikariat, eller en prosjektansettelse til en kortere tidshorisont, kan vi bistå deg med å få på plass riktig kandidat med relevant kompetanse.

Når er det lurt å leie inn en arbeidstaker?

  • Ved sykdom eller permisjon
  • Ved produksjonstopper og sesongsvingninger
  • Ved prosjektarbeid eller tidsavgrenset aktivitet

solid nettverk og database med kandidater

Få riktig kandidat til jobben

Fremgangsmåte for å finne riktig medarbeider til et innleieoppdrag ligner en tradisjonell rekrutteringsprosess. Kartlegging av behov, samt en grundig prosess der vi vurderer evner, egenskaper, motivasjon og fagkompetanse hos kandidaten. Alle kandidater blir intervjuet, referansesjekket og vi foretar også dokumentasjonsjekk før kandidaten består vår kvalitetssikring.

Med et solid nettverk og database med kandidater, behandler vi alle forespørsler svært effektivt og raskt. Vi tar oss av rekrutteringen og ivaretar arbeidsforholdet og arbeidsgiveransvaret på en kvalitetsmessig og utmerket måte. Vi betaler lønn, sosiale avgifter og dekker sykefraværet. Innleid ressurs og oppdragsgiver blir fulgt opp og vi sørger for at dere kan ha fokus på primæroppgavene og bedriftens kjernevirksomhet.

Du skal være trygg på at du får den rette kandidaten med relevant kompetanse til ditt behov. Kontakt oss for å høre hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.